U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wibaut in zijn werkkamer, 1926, bron: Beeldbank Stadsachief. 

 

Fruitbomen binnentuinen

Gepost 2019/12/13

In de gemeenschappelijke binnentuinen van Vogeldorp staat een aantal peren- en appelbomen. Sommige bewoners ondervinden hier overlast van. Het bestuur van VvE Vogeldorp heeft n.a.v. klachten twee kapvergunningen aangevraagd. Beide aanvragen zijn geweigerd. De gemeente is van mening dat de overlast een korte periode in het jaar betreft, wat kap niet rechtvaardigt. De fruitbomen kunnen dus niet gekapt worden. Het bestuur raadt bewoners aan vallend fruit zo snel mogelijk op te ruimen zodat overlast tot een minimum beperkt wordt.

En vergeet niet dat Isaac Newton op zijn zwaartekracht-theorie kwam doordat een appel op zijn hoofd viel!

Lees de rest van deze post »

Onderhoud bomen

Gepost 2019/12/13

De bomen in de gemeenschappelijke binnentuinen moeten weer gesnoeid worden. De VVE heeft samen met een boomspecialist elke boom geïnspecteerd. Veel bomen worden gesnoeid en een enkele zieke of 'gevaarlijke' boom gekapt. Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe boom teruggeplaatst! De VVE heeft het bestuur toestemming gegeven om volgend jaar ook grote bomen in de privetuinen te inspecteren en te snoeien dan wel te kappen.

Lees de rest van deze post »

Vloerherstel

Gepost 2019/12/13

Na aanloopproblemen loopt het funderingsherstel door De Key nu gesmeerd. Heeft u funderingsproblemen, meld ze dan (als huurder bij De Key, als koper via Twinq)! Dan kan de VVE ze oppakken en heeft u straks weer een mooie vloer.

Foto hieronder: vloerherstel Zamenhofstraat 72, najaar 2019: 

Lees de rest van deze post »

Huurdersparticipatie

Gepost 2019/12/13

Vogeldorp is een oud dorp, maar zeker niet conservatief. VVE Vogeldorp heeft namelijk besloten dat huurders mogen participeren in de algemene ledenvergaderingen. Zo blijven zowel eigenaren als huurders goed op de hoogte van onderwerpen die alle bewoners aangaan. De belangen van huurders en kopers komen ook grotendeels overeen, volgens dit overzicht van de Woonbond. 

Lees de rest van deze post »

Onderzoek waterstanden en bodemdaling

Gepost 2019/12/13

Vogeldorp is kwetsbaar voor fluctuaties in de grondwaterstand en bodemdalingen. Daarom hebben Vogeldorp, Disteldorp en De Key hier gezamenlijk onderzoek naar gedaan. De bodem daalt gemiddeld 3 mm per jaar en de grondwaterstanden zijn redelijk constant maar op sommige plaatsen hoog (vooral in Disteldorp). VVE Vogeldorp heeft besloten om de adviezen van het onderzoek op te volgen en in 2020 de waterstand en bodemzakkingen beter te monitoren.

 
Het onderzoek is hier te vinden.
Lees de rest van deze post »

Reactie VvE MER Hamerkwartier

Gepost 2019/12/13

De VVE heeft namens de eigenaren een reactie gegeven op de uitgangspunten voor de optestellen Milieu Effect Rapportage van het Hamerkwartier. Belangrijke onderwerpen voor Vogeldorp zijn;

- het voorkomen van trillingen door bouwwerkzaamheden en vrachtverkeer
- Vogeldorp aan laten haken op verduurzamings- en rainproof initiatieven in het Hamerkwartier
- het realiseren van een ongedeelde wijk door sterke verbindingen met Het Hamerkwartier
- Voorkomen van parkeerdruk vanuit het Hamerkwartier.
 
De reactie is hier te vinden.
Lees de rest van deze post »

Hagen en drinkwaterleidingen

Gepost 2019/11/19

Twee huishoudelijke mededelingen: 

1. Vanaf 22 november zal Van der Tol onderhoud aan de hagen doen. Dit keer wordt er niet gesnoeid maar worden slechte delen hersteld, door Liguster planten bij te plaatsen. De VVE heeft hier opdracht toe gegeven omdat de hagen integraal onderdeel uitmaken van de status 'beschermd stadsgezicht' van Vogeldorp.

2.  Het bestuur van VvE Vogeldorp heeft de reactie van De Key op de loden leidingen met bewoners gedeeld. De Key meldt: “Controle van het bestek van de groot onderhoudswerkzaamheden in deze complexen wijzen uit dat alle oude leidingen zijn vervangen door nieuwe koperen waterleidingen. Ook een steekproefcontrole op locatie en navraag bij onze eigen vaklieden en installateurs, bevestigen het beeld dat er geen loden leidingen meer aanwezig zijn.” Het risico op de aanwezigheid van loden leidingen is daarmee erg klein, maar nog steeds niet volledig uit te sluiten. Het bestuur van VVE Vogeldorp heeft vanwege dit geringe risico en vanuit kosteneffectiviteit daarom besloten nu geen watertesten uit te laten voeren. Het besluit om alsnog drinkwatertesten uit te voeren, zal voorgelegd worden aan de leden op de ALV vergadering van dinsdag 26 november. 

Foto’s: Slechte stukken van de hagen zijn hersteld. Van der Tol heeft Liguster planten bijgeplaatst.

Lees de rest van deze post »

Bezwaar bouwdepot: vervolg

Gepost 2019/11/04

 N.B.: zie voor een compleet en actueel overzicht de aparte pagina Bouwterrein.

Eerder nieuwsbericht d.d. 14 september jl.

Aanvulling d.d. 4 november 2019:

Chronologie: 

Aanmeldingsformulier Coördinatiestelsel Werken aan de Weg d.d. 19 juni 2019 - pdf

BLVC-plan d.d. 10 juli 2019 - pdf 

Aanvraag WIOR-vergunning d.d. 24 juli 2019 - pdf met ontvangstbevestiging - pdf

WIOR-vergunning d.d. 1 augustus 2019 - pdf

Start aanleg ketenterrein op 19 augustus 2019

E-mail Van Gelder d.d. 23 augustus 2019 - pdf

E-mail Verenigd Vogeldorp d.d. 25 augustus 2019 - pdf

E-mail Van Gelder d.d. 28 augustus 2019 - pdf

Bewonersbrief Van Gelder d.d. 28 augustus 2019 - pdf

Bezwaarschrift tegen WIOR-vergunning d.d. 7 september 2019 - pdf

Van Gelder plaatst trillingsmeters op 10 september 2019 - pdf

BLVC-plan d.d. 10 september 2019 - pdf

Aanvraag objectvergunning d.d. 16 september 2019 - pdf

Verlening objectvergunning d.d. 17 september 2019 - pdf

Aanvulling op bezwaar d.d. 24 september 2019 - pdf

Handhavingsverzoek d.d. 18 oktober 2019 - pdf

Reactie Van Gelder op handhavingsverzoek d.d. 22 oktober 2019 - pdf

Aanvulling handhavingsverzoek d.d. 24 oktober 2019 - pdf

Aanvulling bezwaarschrift d.d. 3 november 2019 excl. bijlagen - pdf

 

Lees de rest van deze post »

Afscheid Vogeldorper Henk(ie) Eskes

Gepost 2019/10/25

Op 23 oktober 2019 heeft een aantal Vogeldorpers afscheid genomen van Henkie Eskes en hem een laatste eer betoond. Henk was een geboren (1928) en getogen Vogeldorper. Hij woonde zijn leven lang in Vogeldorp. Bij zijn woning aan de Vogelkade 6 brandden de Vogeldorpers een kaarsje. Ook is een minuut stilte gehouden. Henk overleed in zijn geliefde vakantieland, Hongarije, bij vrienden.

In november 2017 werd Henk nog geïnterviewd door AT5 in zijn woning aan de Vogelkade 6:  https://www.at5.nl/artikelen/175342/bewoners-en-ondernemers-toekomstig-hamerkwartier-in-onzekerheid-straks-komt-de-bulldozer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees de rest van deze post »

Natuurlezingen bij buren van Buitenzorg