U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De Key

Voorgenomen actualisatie basiskwaliteit De Key oktober 2019 brief - pdf met bijlage - pdf, verwerking advies - pdf, eisen huurwoningen - pdf, brief - pdf, eisen bestaande woningen - pdf, overzicht onderhoud - pdf, beleidsnotitie - pdf, bijeenkomst Arcade - pdf

Koerswijzing De Key krijgt juridisch staartje, nieuwsbericht NUL20, 2 oktober 2019 - link of pdf

Column Actie Radius ‘Starters versus tweederangs huurders’, website HV Arcade, juni 2019 - pdf

Het begon met dubbeltjes... De geschiedenis van Woonstichting De Key 1868 - 2018, oktober 2018 - pdf

Complexstrategie: de stand van zaken, website HV Arcade, juli 2018 - pdf

Organogram De Key, 2018 - pdf

Besluit WOB-verzoek m.b.t. statutenwijziging De Key, 28 maart 2017 - pdf

Visitatierapport De Key, 25 januari 2017 - pdf

Memo huurdersparticipatie in VvE's, De Key - 6 december 2016 - pdf

De Key in conflict met huurders over statutenwijziging, nieuwsbericht NUL20, 30 november 2016 - link of pdf 

Zienswijze gemeente Amsterdam t.a.v. koerswijziging De Key, 12 juli 2016 - pdf

Visie Amsterdam, Ruimte voor beweging, november 2015 - pdf

Prestatieafspraken gemeente Amsterdam, 11 juni 2015 - pdf

Essay Empowerment in de volkshuisvesting, SEV, Leon Bobbe, 2006 - pdf